hội chứng tự kỷ »

Yêu con hơn mỗi ngày: Hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ

Yêu con hơn mỗi ngày: Hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ

Chúc Nguyễn April 8, 2015 Comments Off

Tự kỷ hay còn gọi là hội chứng tự kỷ, nói về sự rối loạn phát triển lan toả. Chứng này xuất hiện trước ba tuổi và ảnh hưởng đến khả năng tương tác,

Read More »