học tiếng anh »

Mẹ bé Miu hướng dẫn tiếp phương pháp giúp các bé nói tiếng Anh cực tốt

Mẹ bé Miu hướng dẫn tiếp phương pháp giúp các bé nói tiếng Anh cực tốt

Nguyen Ngoc Anh March 18, 2016 Comments Off

“Học mà chơi, chơi mà học”, phương pháp học tiếng Anh tương tác đem lại hiệu quả không ngờ. Việc học tiếng Anh ngay từ nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ tốt

Read More »
Fun with english số 8

Fun with english số 8

Chúc Nguyễn November 21, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with english số 7

Fun with english số 7

Chúc Nguyễn November 11, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with english số 6

Fun with english số 6

Chúc Nguyễn October 31, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with English số 5

Fun with English số 5

Chúc Nguyễn October 24, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with English số 4

Fun with English số 4

Chúc Nguyễn October 17, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with English số 3

Fun with English số 3

Chúc Nguyễn October 10, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with English số 2

Fun with English số 2

Chúc Nguyễn October 4, 2014 Comments Off

Read More »
Fun with English số 1

Fun with English số 1

Chúc Nguyễn September 30, 2014 Comments Off

Read More »