họa sĩ »

Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Chúc Nguyễn November 25, 2014 Comments Off

Sau giờ học chính là khoảng thời gian để các họa sĩ không chuyên này thể hiện tài năng vẽ tranh “siêu đỉnh”. Tại Nhật, có nhiều thứ để bạn có thể làm hơn

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 102 – Vẽ tranh “Các bạn quái vật chơi nhảy dây”

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 102 – Vẽ tranh “Các bạn quái vật chơi nhảy dây”

Chúc Nguyễn July 28, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 101 – Vẽ bức tranh “Xe xích lô”

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 101 – Vẽ bức tranh “Xe xích lô”

Chúc Nguyễn July 22, 2014 Comments Off

Read More »
Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 100 – Vẽ tranh tĩnh vật

Thi tài cùng họa sĩ Đốm số 100 – Vẽ tranh tĩnh vật

Chúc Nguyễn July 14, 2014 Comments Off

Read More »