hiến tủy cứu cha »

Bé lớp 5 một tháng tăng 10kg để hiến tuỷ cứu cha

Bé lớp 5 một tháng tăng 10kg để hiến tuỷ cứu cha

Chúc Nguyễn September 25, 2014 Comments Off

Sau khi được biết yêu cầu để ghép tuỷ là phải nặng trên 70kg, cậu bé đã bỏ học, hàng ngày ở nhà uống canh xương để đạt đủ cân nặng. 11 tuổi, khi

Read More »