giáo dục »

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra chiếc gậy ma thuật

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra chiếc gậy ma thuật

Đồng Diệu Tường Anh August 14, 2017 0

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 7: Cách hơ bóng bay trên lửa mà không làm nổ

Thì Ra Là Thế Tập 7: Cách hơ bóng bay trên lửa mà không làm nổ

Đồng Diệu Tường Anh July 24, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Đồng Diệu Tường Anh July 20, 2017 Comments Off

Thì Ra Là Thế – chương trình khoa học giáo dục dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi của Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia Đình Kids & Family TV (VTC11) đang thu

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 5: Cách tạo ra vòi rồng

Thì Ra Là Thế Tập 5: Cách tạo ra vòi rồng

Đồng Diệu Tường Anh July 10, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 4: Tạo hỗn hợp có đặc tính của cả chất rắn và chất lỏng

Thì Ra Là Thế Tập 4: Tạo hỗn hợp có đặc tính của cả chất rắn và chất lỏng

Đồng Diệu Tường Anh July 3, 2017 Comments Off

Read More »
Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh June 28, 2017 Comments Off

Read More »
Thì ra là thế – Số 3

Thì ra là thế – Số 3

Đồng Diệu Tường Anh June 26, 2017 Comments Off

Read More »
Thì ra là thế – Số 1

Thì ra là thế – Số 1

Đồng Diệu Tường Anh June 5, 2017 Comments Off

Read More »
Kể chuyện danh nhân thế giới số 12 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Kể chuyện danh nhân thế giới số 12 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh April 20, 2017 Comments Off

Read More »
Kể chuyện danh nhân thế giới số 05 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Kể chuyện danh nhân thế giới số 05 | Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh March 29, 2017 Comments Off

Read More »