gangnam style »

Tiểu PSY của Gangnam style về Việt Nam học tiểu học?

Tiểu PSY của Gangnam style về Việt Nam học tiểu học?

kids and Family TV BTV thái anh December 4, 2013 Comments Off

Tại một lớp học ở trường tiểu học, Tiểu PSY – Hwang Min Woo ngồi trong lớp cùng các bạn người Việt, cùng học toán, học vẽ tranh và tham gia những buổi dã

Read More »