dạy con học nói »

Dạy con học nói giai đoạn 2-3 tuổi: Bí quyết từ mẹ Đỗ Nhật Nam

Dạy con học nói giai đoạn 2-3 tuổi: Bí quyết từ mẹ Đỗ Nhật Nam

Chúc Nguyễn January 29, 2015 Comments Off

Chị Phan Hồ Điệp – mẹ của bé Nhật Nam chia sẻ, trong giai đoạn nuôi dạy Nhật Nam, chị có thói quen ghi chép nhật ký. Dù bây giờ Nhật Nam đã lớn

Read More »