chương trình truyền hình »

Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Đồng Diệu Tường Anh December 18, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Đồng Diệu Tường Anh December 11, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Đồng Diệu Tường Anh November 27, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about different gender friendship

KIDS EXPLAIN about different gender friendship

Đồng Diệu Tường Anh November 22, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế – Cách câu cá đá bằng một sợi dây

Thì Ra Là Thế – Cách câu cá đá bằng một sợi dây

Đồng Diệu Tường Anh November 13, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 74 – Em bé được sinh ra như thế nào?

Ngại gì không nói – Số 74 – Em bé được sinh ra như thế nào?

Đồng Diệu Tường Anh November 13, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about What is Love?

KIDS EXPLAIN about What is Love?

Đồng Diệu Tường Anh November 9, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 73 – Khi trẻ nói về Trà Sữa

Ngại gì không nói – Số 73 – Khi trẻ nói về Trà Sữa

Đồng Diệu Tường Anh November 7, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 72 – Khi trẻ nói về Halloween

Ngại gì không nói – Số 72 – Khi trẻ nói về Halloween

Đồng Diệu Tường Anh October 30, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about Panama dance

KIDS EXPLAIN about Panama dance

Đồng Diệu Tường Anh October 25, 2017 Comments Off

Read More »