chương trình truyền hình »

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: LÀM CỐC GIẤY KHÔNG THẤM NƯỚC

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: LÀM CỐC GIẤY KHÔNG THẤM NƯỚC

Đồng Diệu Tường Anh April 6, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế : Tạo ra chiếc cốc có 2 lớp khác biệt

Thì Ra Là Thế : Tạo ra chiếc cốc có 2 lớp khác biệt

Đồng Diệu Tường Anh March 30, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế I Hãy tạo quả bóng nam Châm có thể hút được giấy

Thì Ra Là Thế I Hãy tạo quả bóng nam Châm có thể hút được giấy

Đồng Diệu Tường Anh February 1, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: làm Thế nào để hiển thị ảnh của 1 bức ảnh đảo 180 độ

Thì Ra Là Thế: làm Thế nào để hiển thị ảnh của 1 bức ảnh đảo 180 độ

Đồng Diệu Tường Anh January 19, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Đồng Diệu Tường Anh December 29, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Ngại gì không nói – Số 79 – Trẻ em nói gì về trang điểm

Đồng Diệu Tường Anh December 18, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Ngại gì không nói – Số 78 – Trẻ em tưởng tượng lạc trên Đảo hoang

Đồng Diệu Tường Anh December 11, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Đồng Diệu Tường Anh November 27, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about different gender friendship

KIDS EXPLAIN about different gender friendship

Đồng Diệu Tường Anh November 22, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế:  cách tạo ra bọt kem đánh răng khổng lồ

Thì Ra Là Thế: cách tạo ra bọt kem đánh răng khổng lồ

Đồng Diệu Tường Anh November 17, 2017 Comments Off

Read More »