chương trình truyền hình »

Ngại gì không nói – Số 70 – Khi trẻ nói về mẹ đơn thân

Ngại gì không nói – Số 70 – Khi trẻ nói về mẹ đơn thân

Đồng Diệu Tường Anh October 16, 2017 0

Read More »
Ngại gì không nói – Số 69 – Khi trẻ nói chuyện Trung Thu với bạn khiếm thính

Ngại gì không nói – Số 69 – Khi trẻ nói chuyện Trung Thu với bạn khiếm thính

Đồng Diệu Tường Anh October 16, 2017 0

Read More »
KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

Đồng Diệu Tường Anh October 3, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Đồng Diệu Tường Anh September 25, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about Style

KIDS EXPLAIN about Style

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: DỐC NGƯỢC CỐC KHÔNG ĐỔ NƯỚC

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: DỐC NGƯỢC CỐC KHÔNG ĐỔ NƯỚC

Đồng Diệu Tường Anh September 7, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm tắt ngọn nến mà không dùng miệng thổi

Thì Ra Là Thế: Làm tắt ngọn nến mà không dùng miệng thổi

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 65 – Khi trẻ em nhắc về ông bà

Ngại gì không nói – Số 65 – Khi trẻ em nhắc về ông bà

Đồng Diệu Tường Anh September 5, 2017 Comments Off

Read More »
[Trailer] Chương trình Tháng 9

[Trailer] Chương trình Tháng 9

Đồng Diệu Tường Anh September 1, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about INDEPENDENCE DAY IN VIETNAM

KIDS EXPLAIN about INDEPENDENCE DAY IN VIETNAM

Đồng Diệu Tường Anh September 1, 2017 Comments Off

Read More »