chương trình truyền hình trẻ em »

Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Thì Ra Là Thế: Dòng nước chảy nghiêng

Đồng Diệu Tường Anh December 29, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Đồng Diệu Tường Anh December 25, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm cho giấy không thấm nước

Thì Ra Là Thế: Làm cho giấy không thấm nước

Đồng Diệu Tường Anh December 8, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Đồng Diệu Tường Anh November 20, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 72 – Khi trẻ nói về Halloween

Ngại gì không nói – Số 72 – Khi trẻ nói về Halloween

Đồng Diệu Tường Anh October 30, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about SEEDLESS WATERMELON

KIDS EXPLAIN about SEEDLESS WATERMELON

Đồng Diệu Tường Anh September 26, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Ngại gì không nói – Số 68 – Khi trẻ nói về vi phạm luật giao thông

Đồng Diệu Tường Anh September 25, 2017 Comments Off

Read More »
Bé nghĩ bẽ làm: Cách làm giàn hoa bằng que kem

Bé nghĩ bẽ làm: Cách làm giàn hoa bằng que kem

Đồng Diệu Tường Anh September 21, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about Style

KIDS EXPLAIN about Style

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Đồng Diệu Tường Anh September 18, 2017 Comments Off

Read More »