chương trình thiếu nhi »

THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: PHÂN BIỆT TRỨNG SỐNG VÀ TRỨNG CHÍN

THÌ RA LÀ THẾ I THÍ NGHIỆM VUI: PHÂN BIỆT TRỨNG SỐNG VÀ TRỨNG CHÍN

Đồng Diệu Tường Anh March 31, 2018 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 87 – Trẻ em nói về: Thế Giới chỉ có Con Gái

Ngại gì không nói – Số 87 – Trẻ em nói về: Thế Giới chỉ có Con Gái

Đồng Diệu Tường Anh March 12, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế:Túi nước thần kỳ, chọc thủng túi mà nước không  bị rò rỉ

Thì Ra Là Thế:Túi nước thần kỳ, chọc thủng túi mà nước không bị rò rỉ

Đồng Diệu Tường Anh November 7, 2017 Comments Off

Read More »
Yêu con hơn mỗi ngày – Giáo dục sớm cho trẻ từ 0 – 6 tuổi

Yêu con hơn mỗi ngày – Giáo dục sớm cho trẻ từ 0 – 6 tuổi

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Ngại gì không nói – Số 67 – Phản ứng của trẻ khi ăn nhộng

Đồng Diệu Tường Anh September 18, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói rộn ràng Casting

Ngại Gì Không Nói rộn ràng Casting

Đồng Diệu Tường Anh February 13, 2017 Comments Off

“NGẠI GÌ KHÔNG NÓI” là một chương trình thiếu nhi được các bạn nhỏ và phụ huynh rất yêu thích do Kênh Truyền hình thiếu nhi và gia đình Kids & Family TV (VTC11)

Read More »