chấm điểm »

BTC ‘cân não’ khi chọn top 30 Young Hit Young Beat Nhí Tài Năng 2015

BTC ‘cân não’ khi chọn top 30 Young Hit Young Beat Nhí Tài Năng 2015

thao.duong July 14, 2015 Comments Off

Sáng qua, Ban tổ chức Young Hit Young Beat – Nhí Tài Năng 2015 đã có buổi chấm điểm và lựa chọn Top 30 thí sinh đi tiếp vào vòng tranh tài. Như đã

Read More »