Cá sấu chúa »

Doãn Tuấn dụ ‘Cá sấu chúa’ Quỳnh Nga ép cân

Doãn Tuấn dụ ‘Cá sấu chúa’ Quỳnh Nga ép cân

Chúc Nguyễn July 11, 2014 Comments Off

Doãn Tuấn không thích cô béo, chỉ thích người ốm. Anh bảo cô nếu gày được thành 45 kg thì sẽ dành cho Quỳnh Nga một món quà. Tuy nhiên, đến khi cô đạt

Read More »