bé thông minh »

“Từ nào trong Tiếng Việt bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?”, bố mẹ bất ngờ trước câu trả lời của con

“Từ nào trong Tiếng Việt bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?”, bố mẹ bất ngờ trước câu trả lời của con

Đồng Diệu Tường Anh July 28, 2017 Comments Off

Bé gái học sinh lớp 3 mang đề bài kiểm tra “Từ nào trong Tiếng Việt bỏ dấu sắc mà vẫn giữ nguyên nghĩa?” về hỏi bố mẹ nhưng ai cũng bó tay. Tuy

Read More »
Dạy con nên người bằng cách dùng ngôn ngữ tích cực

Dạy con nên người bằng cách dùng ngôn ngữ tích cực

Chúc Nguyễn June 19, 2014 Comments Off

Đừng hạ thấp con mình khi gọi con là thằng nhà em, nó, con này… mà hãy luôn gọi con một cách tôn trọng: Bé nhà em, con em, cháu nhà em, bạn nhà

Read More »