2015 »

Trại hè âm nhạc số 8

Trại hè âm nhạc số 8

thao.duong September 7, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 7

Trại hè âm nhạc số 7

thao.duong September 1, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 5

Trại hè âm nhạc số 5

thao.duong August 18, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 4

Trại hè âm nhạc số 4

thao.duong August 10, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 2

Trại hè âm nhạc số 2

thao.duong August 10, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 3

Trại hè âm nhạc số 3

thao.duong August 1, 2015 Comments Off

Read More »
Trại hè âm nhạc số 1

Trại hè âm nhạc số 1

thao.duong July 20, 2015 Comments Off

Read More »
Gay cấn ngày casting cuối cùng tại TP. Hồ Chí Minh

Gay cấn ngày casting cuối cùng tại TP. Hồ Chí Minh

thao.duong June 24, 2015 Comments Off

Năng khiếu ca hát “lên ngôi” trong ngày casting cuối cùng với sự tham gia của gần 50 bạn nhỏ tại khu vực miền Nam. Trong ngày dự thi cuối cùng, gần 50 bạn

Read More »
Thông báo kết thúc vòng Casting khu vực miền Nam

Thông báo kết thúc vòng Casting khu vực miền Nam

thao.duong June 23, 2015 Comments Off

Young Hit Young Beat – Nhí tài năng 2015 chính thức dừng nhận hồ sơ thí sinh tại khu vực miền Nam. Chương trình sẽ tiếp tục casting tại miền Trung và miền Bắc

Read More »