Những thuật ngữ ‘sửu nhi’ biết, phụ huynh chưa chắc đã hiểu

Nguyen Ngoc Anh 21/03/2016 Comments Off

‘Tốc độ bàn thờ’ có thể được hiểu là tốc độ nhanh siêu cấp, nhanh tới độ nguy hiểm.

Theo Ione

Comments

comments

Comments are closed.