Lịch phát sóngThứ 6 (Ngày 15/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
6:50 Ngại gì không nói Số 78
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 11
7:20 Nào mình cùng đi Số 45
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 4
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 11
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 10
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 50
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 11
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 4
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 11
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 52
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 10
15:30 Ước mơ của em Số 110
15:45 Ngại gì không nói Số 78
16:00 Nào mình cùng đi Số 45
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 12
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 31
18:00 Thì ra là thế Số 31
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 5
20:10 Ước mơ của em Số 111
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 12
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 5
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
23:00 Thì ra là thế Số 31
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 31
23:45 Ước mơ của em Số 111
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 2
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 12

Comments

comments

Comments are closed.