Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 13 tháng 11

thao.duong 12/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 97
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 51
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 65
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 51
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 10
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 22
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 25
10:20:00 Khám phá thế giới Số 61
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 18
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 22
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 17
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 35
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 51
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 25
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 65
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 10
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 26
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 19
19:00:00 Lạc Thần Tập 1
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 17
20:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
21:05:00 Ai là người chiến thắng Số 22
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 18
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 1
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 26
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 19
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 65
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52

 

Thời gianThứ 6 ( Ngày 13/11 )6:15:00″Chạy hình hiệuGiới thiệu CT”6:20:00Clip tập thể dục buổi sáng6:25:00Bóng mát tâm hồn Số 976:30:00PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 517:00:00Vòng quay vô cực Tập 657:20:00Nào mình cùng đi Số 517:30:007:40:00Những chiếc bút chì thông minh Số 107:45:00Ca nhạc theo chủ đề Số 278:00:00Khu vườn thiên đàng Tập 229:25:00PHH: Siêu người máy biến hình  Tập 2510:20:00Khám phá thế giới Số 61 PM11:00:00PHH : Điều ước của Thỏ Tập 1811:45:00Ai là người chiến thắng Số 22 PM12:00:00Thiếu Lâm Nam Phái Tập 1713:00:00Quan huyện chín tuổi Tập 3514:00:00PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 5114:45:00PHH: Siêu người máy biến hình  Tập 2515:30:00Yêu con hơn mỗi ngày Số 5515:40:0016:00:00Nào mình cùng đi Số 5116:20:00Vòng quay vô cực Tập 6517:00:00PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52 PM17:30:00Khu vườn tuổi thơ Số 27 PM17:40:0017:45:00Những chiếc bút chì thông minh Số 1018:00:00PHH: Siêu người máy biến hình  Tập 26 PM18:30:00PHH :  Điều ước của Thỏ Tập 19 PM19:00:00Lạc Thần Tập 1 PM20:00:00YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 17 PM20:15:0020:30:0020:45:00Khu vườn tuổi thơ Số 2721:05:00Ai là người chiến thắng Số 2221:30:00Thiếu Lâm Nam Phái Tập 18 PL22:30:00PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 5223:00:00Nào mình cùng đi Số 5123:15:00Học tiếng anh cùng Ozomo Số 123:30:00PHH: Siêu người máy biến hình  Tập 260:00:00PHH : Điều ước của Thỏ Tập 190:30:00Vòng quay vô cực Tập 651:00:00PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 52

 

Comments

comments

Comments are closed.