Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 07/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 07/6/2017)

June 7, 2017 Comments Off

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 58 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 50 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 38 7:20 Giai điệu

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 06/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 06/6/2017)

June 6, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 57 6:50 Happy birthday Số 248 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 37 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 05/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 05/6/2017)

June 5, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 56 6:50 Theo bước con yêu Số 25 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 36 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 04/06/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 04/06/2017)

June 4, 2017 Comments Off

6:15:00Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00PHH: Lặn nào Olly Tập 55 6:50:00Những chiếc bút chì thông minh Số 115 7:00:00PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 35 7:20:00Nào mình cùng đi Số 10

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 03/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 03/6/2017)

June 3, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 54 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 50 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 34 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 02/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 02/6/2017)

June 2, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 53 6:50 Ngại gì không nói Số 49 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 33 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 01/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 01/6/2017)

June 1, 2017 Comments Off

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 52 6:50 Theo bước con yêu Số 24 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 32 7:20 Khu vườn

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 31/5/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 31/5/2017)

May 31, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 51 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 49 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 31 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 30/5/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 30/5/2017)

May 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 50 6:50 Happy birthday Số 247 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 30 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 29/5/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 29/5/2017)

May 29, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 49 6:50 Theo bước con yêu Số 24 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 29 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »