Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 28/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 28/7/2017)

July 28, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 5 6:50 Ngại gì không nói Số 59 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 27/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 27/7/2017)

July 27, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 4 6:50 Theo bước con yêu Số 32 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7 7:20 Khu vườn tuổi

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 26/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 26/7/2017)

July 26, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 3 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 57 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 25/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 25/7/2017)

July 25, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 2 6:50 Happy birthday Số 255 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 24/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 24/7/2017)

July 24, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 1 6:50 Theo bước con yêu Số 32 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 4 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 23/07/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 23/07/2017)

July 23, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 104 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 83 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 3 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 22/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 22/7/2017)

July 22, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 103 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 57 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 2 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 21/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 21/7/2017)

July 21, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 102 6:50 Ngại gì không nói Số 58 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1 7:20 Nào mình cùng đi Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 20/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 20/7/2017)

July 20, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 101 6:50 Theo bước con yêu Số 31 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52 7:20 Khu vườn tuổi thơ Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 19/7/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 19/7/2017)

July 19, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 100 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 56 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50 7:20 Giai điệu cuộc sống Số

Xem tiếp »