Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 03/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 03/10/2017)

October 3, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 25 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 42 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 02/10/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 02/10/2017)

October 2, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 24 6:50 Thì ra là thế Số 20 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 41 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/10/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/10/2017)

October 1, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/9/2017)

September 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 29/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 29/9/2017)

September 29, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8 6:50 Ngại gì không nói Số 68 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 28/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 28/9/2017)

September 28, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 33 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 27/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 27/9/2017)

September 27, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 26/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 26/9/2017)

September 26, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5 6:50 Happy birthday Số 264 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35 7:20 Ước

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 25/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 25/9/2017)

September 25, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4 6:50 Thì ra là thế Số 19 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 34

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 24/09/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 24/09/2017)

September 24, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ

Xem tiếp »