Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 19/11/2013

Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 19/11/2013

November 19, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình – Kids & Family TV – VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 19/11/2013 Giờ PS     Tên chương trình 6:28:00 Tập thể dục

Xem tiếp »
“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013″

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013″

November 15, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013″ Giờ PS Tên chương trình 6:28:00 Tập thể dục buổi sáng 6:36:20

Xem tiếp »
“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013″

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013″

November 15, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2013″ Giờ PS Tên chương trình 6:28:00 Tập thể dục buổi sáng 6:36:20

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013

November 15, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:28:00        Tập thể dục buổi sáng 6:36:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2013

November 15, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 15 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:28:00        Tập thể dục buổi sáng 6:36:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013

November 13, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:28:00        Tập thể dục buổi sáng 6:36:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013

November 12, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 ngày 12 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013

November 8, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 11 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

November 8, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG  Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013

November 8, 2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 ngày 09 tháng 11 năm 2013 Giờ PS         Tên chương trình 6:27:00        Tập thể dục buổi sáng 6:35:20       

Xem tiếp »