Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 31 tháng 12 năm 2013

December 31, 2013 Comments Off

Giờ PS   Tên Chương Trình 6:30 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35 Đại hòe thụ Tập 1 7:25 Yêu con hơn mỗi ngày Số 56 8:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 30 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 30 tháng 12 năm 2013

December 30, 2013 Comments Off

 Thứ 2 ( Ngày 30/12 ) Giờ PS         Tên Chương Trình 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 40 7:25:00 Music 4 Kids Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 29 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 29 tháng 12 năm 2013

December 29, 2013 Comments Off

Giờ Ps Chủ nhật ( Ngày 29/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 39 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 9 8:00:00 Ỷ thiên

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

December 28, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 7 ( Ngày 28/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 38 7:25:00 Kids&Family new Số 16 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

December 27, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 6 ( Ngày 27/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 37 7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

December 26, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 5 ( Ngày 26/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 36 7:25:00 Music 4 Kids Số 48 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

December 25, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 4 ( Ngày 25/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 35 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 12 8:00:00 Ỷ thiên đồ long

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

December 24, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 3 ( Ngày 24/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 34 7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

December 23, 2013 Comments Off

Giờ Ps Thứ 2 ( Ngày 23/12 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 33 7:25:00 Music 4 Kids Số 48 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 22 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 22 tháng 12 năm 2013

December 22, 2013 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 22/12 ) 6:30:00 Tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 32 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 8 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »