Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 10 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 10 tháng 01 năm 2014

January 10, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 10/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 11 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 26 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 09 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 09 tháng 01 năm 2014

January 9, 2014 Comments Off

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014 Giờ PS Tên chương trình 6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3 6:35:15 Phim Đại hòe thụ Tập 10 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

January 8, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 08/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 9 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 07 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 07 tháng 01 năm 2014

January 7, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 07/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 8 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 26 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 06 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 06 tháng 01 năm 2014

January 6, 2014 Comments Off

Giờ PS Tên chương trình 6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3 6:35:05 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần 1 ) 7:00:20 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 05 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 05 tháng 01 năm 2014

January 5, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 05/1 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 6 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 04 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 04 tháng 01 năm 2014

January 4, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 04/1 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 5 7:25:00 Kids&Family new Số 17 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 31

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 03 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 03 tháng 01 năm 2014

January 3, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 03/1 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 4 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 25 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 02 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 02 tháng 01 năm 2014

January 2, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 02/1 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 3 7:25:00 Music 4 Kids Số 49 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 01 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 01 tháng 01 năm 2014

January 1, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 01/1 ) Giờ PS          Tên Chương Trình 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 2 7:25:00 Tôi yêu nhà

Xem tiếp »