Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 02 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 02 tháng 04 năm 2014

April 2, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 4 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 25 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 76

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 01 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 01 tháng 04 năm 2014

April 1, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 3 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 38 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 18 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 75

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 31 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 31 tháng 03 năm 2014

March 31, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 2 7:25:00 Music 4 Kids Số 62 7:45:00 Happy birthday Số 72 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 74 ( P1 )

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 30 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 30 tháng 03 năm 2014

March 30, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 30/03 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 7 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 73 ( P1 ) 8:30:00 Địch

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy  Ngày 29 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 29 tháng 03 năm 2014

March 29, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 29/03 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 40 7:25:00 Kids&Family new Số 29 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 72 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu  Ngày 28 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 28 tháng 03 năm 2014

March 28, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 39 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 37 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 71 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm  Ngày 27 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 27 tháng 03 năm 2014

March 27, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 38 7:25:00 Music 4 Kids Số 61 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 70 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 26 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 26 tháng 03 năm 2014

March 26, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 37 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 24 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 69 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 25 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 25 tháng 03 năm 2014

March 25, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 36 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 37 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 68 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 24 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 24 tháng 03 năm 2014

March 24, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 24/03 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 35 7:25:00 Music 4 Kids Số 61 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 67

Xem tiếp »