Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 22 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 22 tháng 03 năm 2014

March 22, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 33 7:25:00 Kids&Family new Số 28 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 65 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 65

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 21 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 21 tháng 03 năm 2014

March 21, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 32 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 36 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 64 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 20 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 20 tháng 03 năm 2014

March 20, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 31 7:25:00 Music 4 Kids Số 60 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 63 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 19 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 19 tháng 03 năm 2014

March 19, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 30 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 23 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 62 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 18 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 18 tháng 03 năm 2014

March 18, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 29 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 36 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 61 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 17 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 17 tháng 03 năm 2014

March 17, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 28 7:25:00 Music 4 Kids Số 60 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 60 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 16 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 16 tháng 03 năm 2014

March 16, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 27 7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 5 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 59 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 15 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 15 tháng 03 năm 2014

March 15, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 26 7:25:00 Kids&Family new Số 27 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 58 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 58

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 14 tháng 03 năm 2014

March 14, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 25 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 35 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 57 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

March 13, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Song Long truyền kỳ Tập 24 7:25:00 Music 4 Kids Số 59 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 56 ( P1 ) 8:30:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »