Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 12 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 12 tháng 05 năm 2014

May 12, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 25 7:25:00 Music 4 Kids Số 68 7:45:00 Lớp học gà con Số 2 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 28

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật  Ngày 11 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 11 tháng 05 năm 2014

May 11, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 24 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 44 7:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 6 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 10 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 10 tháng 05 năm 2014

May 10, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 23 7:25:00 Kids&Family new Số 35 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 26 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 09 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 09 tháng 05 năm 2014

May 9, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 22 7:25:00 Nhí tài năng Số 5 7:45:00 Happy birthday Số 79 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 25 ( P1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Năm Ngày 08 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Năm Ngày 08 tháng 05 năm 2014

May 8, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 21 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 30 7:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 5 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Tư Ngày 07 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Tư Ngày 07 tháng 05 năm 2014

May 7, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 20 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 30 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 06 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 06 tháng 05 năm 2014

May 6, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 19 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 43 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 23 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 05 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 05 tháng 05 năm 2014

May 5, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 18 7:25:00 Music 4 Kids Số 67 7:45:00 Happy birthday Số 78 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 21 ( P1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG chủ nhật Ngày 04 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG chủ nhật Ngày 04 tháng 05 năm 2014

May 4, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 17 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 29 7:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 5 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 03 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 03 tháng 05 năm 2014

May 3, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 16 7:25:00 Kids&Family new Số 34 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 19 (

Xem tiếp »