Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 14 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 14 tháng 01 năm 2014

January 14, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 14/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 15 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 27 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Hai Ngày 13 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Hai Ngày 13 tháng 01 năm 2014

January 13, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 13/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 14 7:25:00 Music 4 Kids Số 51 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 12 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 12 tháng 01 năm 2014

January 12, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 12/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 13 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 11 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 11 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 11 tháng 01 năm 2014

January 11, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 11/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 12 7:25:00 Kids&Family new Số 18 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 38

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 10 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 10 tháng 01 năm 2014

January 10, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 10/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 11 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 26 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 09 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 09 tháng 01 năm 2014

January 9, 2014 Comments Off

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014 Giờ PS Tên chương trình 6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3 6:35:15 Phim Đại hòe thụ Tập 10 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 08 tháng 01 năm 2014

January 8, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 08/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 9 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 14 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 07 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 07 tháng 01 năm 2014

January 7, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 07/01 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 8 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 26 8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 06 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 06 tháng 01 năm 2014

January 6, 2014 Comments Off

Giờ PS Tên chương trình 6:26:00 Tập thể dục buổi sáng – Số 3 6:35:05 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần 1 ) 7:00:20 Phim Đại hòe thụ Tập 7 ( Phần

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 05 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 05 tháng 01 năm 2014

January 5, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 05/1 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Đại hòe thụ Tập 6 7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 10 8:00:00 Ỷ thiên đồ

Xem tiếp »