Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật  Ngày 01 tháng 06 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 01 tháng 06 năm 2014

June 1, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 15 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 47 7:45:00 Lớp học gà con Số 8 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 31 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Bảy Ngày 31 tháng 05 năm 2014

May 31, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 14 7:25:00 Kids&Family new Số 38 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 30 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Sáu Ngày 30 tháng 05 năm 2014

May 30, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 13 7:25:00 Nhí tài năng Số 8 7:45:00 Happy birthday Số 84 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Năm Ngày 29 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Năm Ngày 29 tháng 05 năm 2014

May 29, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 12 7:25:00 Nhí tài năng Số 8 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26 8:00:00 Nhật ký Thăng chức

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Tư Ngày 28 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Tư Ngày 28 tháng 05 năm 2014

May 28, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 11 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33 7:45:00 Happy birthday Số 84 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 27 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 27 tháng 05 năm 2014

May 27, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 10 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 46 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 26 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 26 tháng 05 năm 2014

May 26, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 9 7:25:00 Music 4 Kids Số 70 7:45:00 Lớp học gà con Số 6 8:00:00 Nhật ký Thăng chức

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 25 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 25 tháng 05 năm 2014

May 25, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 8 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 46 7:45:00 Lớp học gà con Số 6 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 24 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 24 tháng 05 năm 2014

May 24, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 7 7:25:00 Kids&Family new Số 37 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 23 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 23 tháng 05 năm 2014

May 23, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 6 7:25:00 Nhí tài năng Số 7 7:45:00 Happy birthday Số 82 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp

Xem tiếp »