Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 11 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 11 tháng 04 năm 2014

April 11, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 13 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 40 7:45:00 Happy birthday Số 74 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 85 ( P1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 10 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 10 tháng 04 năm 2014

April 10, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 12 7:25:00 Music 4 Kids Số 63 7:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 2 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 84 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 09 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 09 tháng 04 năm 2014

April 9, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 11 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 26 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 83

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 08 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ ba Ngày 08 tháng 04 năm 2014

April 8, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 10 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 39 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 19 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 82

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 07 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 07 tháng 04 năm 2014

April 7, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 9 7:25:00 Music 4 Kids Số 63 7:45:00 Happy birthday Số 73 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 81 ( P1 )

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 06 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 06 tháng 04 năm 2014

April 6, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 8 7:25:00 Điều kì diệu quanh ta Số 8 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 19 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 05 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ bảy Ngày 05 tháng 04 năm 2014

April 5, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 7 7:25:00 Kids&Family new Số 30 7:45:00 Đệm HH môi trường 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 79 ( P1 ) 8:30:00

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 04 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ sáu Ngày 04 tháng 04 năm 2014

April 4, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 6 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 38 7:45:00 Happy birthday Số 73 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 78 ( P1

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 03 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ năm Ngày 03 tháng 04 năm 2014

April 3, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 5 7:25:00 Music 4 Kids Số 62 7:45:00 Đệm HH môi trường 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 77 ( P1 )

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 02 tháng 04 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ tư Ngày 02 tháng 04 năm 2014

April 2, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hoàng Cung nữ hiệp Tập 4 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 25 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 76

Xem tiếp »