Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

July 11, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 11/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 17 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38 7:45:00 Happy birthday Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

July 10, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 16 7:25:00 Nhí tài năng Số 14 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 32 8:00:00 Tình yêu của Tôi –

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 09 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 09 tháng 07 năm 2014

July 9, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 09/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 15 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 38 7:45:00 Happy birthday Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

July 8, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 08/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 14 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 52 7:45:00 Nhìn hình đoán

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

July 7, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 07/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 13 7:25:00 Music 4 Kids Số 76 7:45:00 Kids&Family new Số 44

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 06 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 06 tháng 07 năm 2014

July 6, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 06/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 12 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 52 7:45:00 Lớp học gà

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

July 5, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 05/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 11 7:25:00 Kids&Family new Số 43 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

July 4, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 04/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 10 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37 7:45:00 Happy birthday Số

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

July 3, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 5 ( Ngày 03/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 9 7:25:00 Nhí tài năng Số 13 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

July 2, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 4 ( Ngày 02/07 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Hiệp sĩ khẩu vị – Tập 8 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 37 7:45:00 Happy birthday Số

Xem tiếp »