Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 27 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ Ba Ngày 27 tháng 05 năm 2014

May 27, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 10 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 46 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 26 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 26 tháng 05 năm 2014

May 26, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 9 7:25:00 Music 4 Kids Số 70 7:45:00 Lớp học gà con Số 6 8:00:00 Nhật ký Thăng chức

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 25 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 25 tháng 05 năm 2014

May 25, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 8 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 46 7:45:00 Lớp học gà con Số 6 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 24 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 24 tháng 05 năm 2014

May 24, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 7 7:25:00 Kids&Family new Số 37 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 23 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 23 tháng 05 năm 2014

May 23, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 6 7:25:00 Nhí tài năng Số 7 7:45:00 Happy birthday Số 82 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 22 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 22 tháng 05 năm 2014

May 22, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 5 7:25:00 Nhí tài năng Số 7 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 25 8:00:00 Nhật ký Thăng chức

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 21 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 21 tháng 05 năm 2014

May 21, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 4 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 32 7:45:00 Happy birthday Số 82 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 20 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 20 tháng 05 năm 2014

May 20, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 3 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 19 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 19 tháng 05 năm 2014

May 19, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 19/05 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 2 7:25:00 Music 4 Kids Số 69 7:45:00 Lớp học gà

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 18 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 18 tháng 05 năm 2014

May 18, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Báo cáo sư phụ Tập 1 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45 7:45:00 Lớp học gà con Số 4 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »