Lịch Phát Sóng »

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 20 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 20 tháng 05 năm 2014

May 20, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 3 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24 8:00:00 Nhật ký Thăng

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 19 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ hai Ngày 19 tháng 05 năm 2014

May 19, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 19/05 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 2 7:25:00 Music 4 Kids Số 69 7:45:00 Lớp học gà

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 18 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 18 tháng 05 năm 2014

May 18, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Báo cáo sư phụ Tập 1 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 45 7:45:00 Lớp học gà con Số 4 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 17 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 17 tháng 05 năm 2014

May 17, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 30 7:25:00 Kids&Family new Số 36 7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 16 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 6 Ngày 16 tháng 05 năm 2014

May 16, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 29 7:25:00 Nhí tài năng Số 6 7:45:00 Happy birthday Số 80 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 5 Ngày 15 tháng 05 năm 2014

May 15, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 28 7:25:00 Nhí tài năng Số 6 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24 8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 14 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 4 Ngày 14 tháng 05 năm 2014

May 14, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 27 7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 31 7:45:00 Happy birthday Số 80 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 30 (

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 13 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 13 tháng 05 năm 2014

May 13, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 26 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 44 7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 12 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 12 tháng 05 năm 2014

May 12, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 25 7:25:00 Music 4 Kids Số 68 7:45:00 Lớp học gà con Số 2 8:00:00 Khang hi vi hành Tập 28

Xem tiếp »
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật  Ngày 11 tháng 05 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 11 tháng 05 năm 2014

May 11, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 A hữu chính truyện Tập 24 7:25:00 Nào mình cùng đi Số 44 7:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 6 8:00:00 Khang hi vi hành Tập

Xem tiếp »