Lịch Phát Sóng »

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 2 NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 2 NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 2014

September 8, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 08/09 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 40 7:25:00 Kids&Family new Số 52 7:45:00 Em yêu biển đảo quê hương

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG CHỦ NHẬT NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG CHỦ NHẬT NGÀY 7 THÁNG 9 NĂM 2014

September 6, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 07/09 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 40 7:25:00 Nhí tài năng Số 23 7:45:00 Happy birthday Số 103 7:50:00

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 7 NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 7 NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2014

September 5, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 7 ( Ngày 06/09 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 39 7:25:00 Music 4 Kids Số 85 7:45:00 Khám phá Số 41 8:00:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 6 ngày 05 tháng 9 năm 2014

Lịch phát sóng thứ 6 ngày 05 tháng 9 năm 2014

September 4, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 05/09 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 38 7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 8 7:45:00 Music 4

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 5 NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 5 NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2014

September 3, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 37 7:25:00 Music 4 Kids Số 84 7:45:00 Nhí tài năng số 22 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 4 NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 4 NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 2014

September 2, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 36 7:25:00 Happy birthday Số 103 7:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 39 7:45:00 Tôi yêu nhà tôi số 46 8:00:00

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 3 NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2014

LỊCH PHÁT SÓNG THỨ 3 NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 2014

September 1, 2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 02/09 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 35 7:25:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 107 7:45:00 Khám phá

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG thứ 2 ngày 01 tháng 09 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG thứ 2 ngày 01 tháng 09 năm 2014

August 31, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 34 7:25:00 Kids&Family new Số 51 7:45:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 7 8:00:00 Tình yêu của Tôi –

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 31 tháng 8 năm 2014

August 30, 2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 31/08 ) 6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 33 7:25:00 Nhí tài năng Số 22 7:45:00 Happy birthday Số 102 7:50:00

Xem tiếp »
LỊCH PHÁT SÓNG thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2014

LỊCH PHÁT SÓNG thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2014

August 29, 2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 32 7:25:00 Music 4 Kids Số 84 7:45:00 Khám phá Số 39 8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của

Xem tiếp »