Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 02/03)

Đồng Diệu Tường Anh 02/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
6:50:00 Ngại gì không nói Số 85
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 11
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 56
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 27
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 11
10:00:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1
10:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 58
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 87
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 8
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 11
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
15:00:00 PHH: Thần xe đại chiến tập 1
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 85
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 11
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 64 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 40 PM
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 9 PM
20:10:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26 PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 88 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 28 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12
23:00:00 Thì ra là thế Số 40
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 64
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 56
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 25
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 12
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18

Comments are closed.