Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 27 tháng 8

thao.duong 26/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 19
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 91
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 25
7:00:00 PHH : Zinba Tập 52
7:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 44
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 17
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 9
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 24
9:55:00 Sách hay của bé Số 45
10:20:00 Trại hè âm nhạc Số 6
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 32
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 20
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 3
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 32
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 25
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 24
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 40
16:00:00 Ngày hạnh phúc Số 41
16:20:00 PHH : Zinba Tập 52
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 26
17:30:00 Happy birthday Số 156
17:40:00 Ảo thuật Số 48
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 20
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 25
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 33
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 33
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 40
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 10
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 4
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 26
23:00:00 Khám phá thế giới Số 49
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 16
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 25
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 33
0:30:00 PHH: Zinba Tập 52
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 26

Comments are closed.