Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 28/02)

Đồng Diệu Tường Anh 28/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 9
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 25
9:00:00 Thì ra là thế Số 39
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 9
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 51
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 70
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 85
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 6
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 9
14:30:00 Ngại gì không nói Số 85
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 51
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
16:00:00 Thì ra là thế Số 39
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 9
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 52 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 70
18:10:00 Ngại gì không nói Số 85
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 7 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 85
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 86 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 26 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 52
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 56
0:00:00 Thì ra là thế Số 39
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 10
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16

Comments are closed.