Lịch phát sóng Thứ 2 ngày 31 tháng 8

thao.duong 30/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 23
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 91
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 29
7:00:00 PHH : Zinba Tập 56
7:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 45
7:45:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 12
9:25:00 PHH : Ninja Go Tập 2 (Phần 2)
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 41
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 36
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 21
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 7
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 36
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 29
14:45:00 PHH : Ninja Go Tập 2 (Phần 2)
15:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 17
16:00:00 Khám phá thế giới Số 50
16:20:00 PHH : Zinba Tập 56
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 30
17:30:00 Sách hay của bé Số 46
17:40:00 Happy birthday Số 156
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 21
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 3 (Phần 2)
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 37
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 37
20:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 3
20:30:00 Hoàng tử gác mái Tập 13
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 8
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 30
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 41
23:15:00 Khám phá thế giới Số 50
23:30:00 PHH : Ninja Go Tập 3 (Phần 2)
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 37
0:30:00 PHH: Zinba Tập 56
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 30

Comments are closed.

Best buy site