Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/02)

Đồng Diệu Tường Anh 26/02/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 7
6:50:00 Thì ra là thế Số 39
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 7
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 23
9:00:00 Ngại gì không nói Số 85
9:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 7
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 63
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 7
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 83
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 4
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 7
14:30:00 Nào mình cùng đi Số 56
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 63
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
16:00:00 Thì ra là thế Số 39
16:15:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 7
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 14
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 50 PM
18:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 36
18:10:00 Ngại gì không nói Số 85
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 5 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 85
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 84 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 24 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 56
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 50
23:45:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
0:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 28
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 8
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 14

Comments are closed.