Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 04/03)

Đồng Diệu Tường Anh 04/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 13
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 56 PL
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 29
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 13
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 65
10:30:00 Thì ra là thế Số 40
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144 PM
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 89
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 10
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 13
14:30:00 Ngại gì không nói Số 86
14:45:00 Thì ra là thế Số 40
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 65
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
16:00:00 Tạp dề nội trợ Số 72
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 13
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 66 PM
18:00:00 Nào mình cùng đi Số 57 PM
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 11 PM
20:10:00 Tạp dề nội trợ Số 72 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 90 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 30 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
23:15:00 Nào mình cùng đi Số 57 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 66
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
0:00:00 Thì ra là thế Số 86
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 14
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 20

Comments are closed.