CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 02 tháng 02 năm 2014 (Mồng 3 tết)

Chúc Nguyễn 02/02/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 02/02 ) tức Mồng 3 tết
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Music 4 Kids Số 54
7:25:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
7:40:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu
8:00:00 Chương trình tết : Lì xì đầu năm
8:30:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
8:55:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.1
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 30
9:55:00 PHHVN : Bước nhảy Châu Chấu
10:20:00 Music 4 Kids Số 54
10:35:00 Ống kính biết tuốt Số 25
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
11:15:00 Hài : Khi vợ tôi có bầu
11:40:00 Clip Chúc tết 2016
11:45:00 PHHVN : Trần Quốc Toản Phần 2
12:25:00 Chương trình tết : Lì xì đầu năm
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.1
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 18
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
14:25:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.1
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 25
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 13
15:55:00 Hài : Cái giá của đất quê
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
16:40:00 Chương trình tết : Bóng bay nghệ thuật
16:55:00 Nào mình cùng đi Số 30
17:10:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 3 PM
17:40:00 Kids & Family News Số 22 PM
17:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 14 PM
19:15:00 Chương trình tết : Năm ngựa nói chuyện tuổi ngựa PM
19:30:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
21:10:00 Hài : Cổ tích thời @ Tập 2 PM
21:40:00 Happy birthday Số 60
22:00:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 18
22:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 3
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 14
23:50:00 Chương trình tết : Ca nhạc Chào xuân mới
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 20.2
0:50:00 PHHVN : Trần Quốc Toản phần 3
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 30

Comments are closed.