Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/6/2017)

June 27, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 64 6:50 Happy birthday Số 250 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 6 7:20 Ước mơ của em Số 62 8:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 26/6/2017)

June 26, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 63 6:50 Theo bước con yêu Số 27 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 5 7:20 Giai điệu cuộc sống Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 25/06/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 25/06/2017)

June 25, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 69 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 122 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 4 7:20 Nào mình

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/6/2017)

June 24, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 68 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 53 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 3 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 23/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 23/6/2017)

June 23, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 67 6:50 Ngại gì không nói Số 54 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 2 7:20 Nào mình cùng đi Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 22/6/2017)

June 22, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 66 6:50 Theo bước con yêu Số 27 7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 1 7:20 Khu vườn tuổi thơ Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 21/6/2017)

June 21, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 65 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 52 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 52 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 20/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 20/6/2017)

June 20, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 64 6:50 Happy birthday Số 250 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 51 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 19/6/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 19/6/2017)

June 20, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 63 6:50 Theo bước con yêu Số 27 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 50 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 18/06/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 18/06/2017)

June 18, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 69 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 120 7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 49 7:20

Xem tiếp »