Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 15/04)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 15/04)

April 15, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 33 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 148 PL 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 14/04)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 14/04)

April 14, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 32 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/04)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 13/04)

April 12, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31 6:50:00 Ngại gì không nói Số 91 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/04)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/04)

April 12, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/04)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 11/04)

April 11, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 29 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 146 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 9/04)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 9/04)

April 9, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 27 6:50:00 Thì ra là thế Số 45 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 19+20 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 4/04)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 4/04)

April 4, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 143 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 3/04)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 3/04)

April 3, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 2/04)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 2/04)

April 2, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 20 6:50:00 Thì ra là thế Số 44 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5+6 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/04)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 01/04)

April 1, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145 PL 7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long

Xem tiếp »