Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/9/2017)

September 22, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8 6:50 Ngại gì không nói Số 67 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/9/2017)

September 21, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 36 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/9/2017)

September 20, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/9/2017)

September 19, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5 6:50 Happy birthday Số 263 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28 7:20 Ước

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/9/2017)

September 18, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4 6:50 Thì ra là thế Số 18 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 17/09/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 17/09/2017)

September 17, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/9/2017)

September 16, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 15/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 15/9/2017)

September 15, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1 6:50 Ngại gì không nói Số 66 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 24

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 14/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 14/9/2017)

September 14, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 53 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 36 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 23 7:20 Khu vườn

Xem tiếp »
Lịch phát sóng (Thứ 4 ngày 13/9/2017)

Lịch phát sóng (Thứ 4 ngày 13/9/2017)

September 13, 2017 0

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1 6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103 6:15 Giai điệu cuộc sống Số 30 6:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 52 6:45

Xem tiếp »