Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/11/2017)

November 23, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2) 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15 7:20

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/11/2017)

November 22, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 14 7:20 Giai

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/11/2017)

November 21, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 18 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 13 7:20 Ước

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 20/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 20/11/2017)

November 20, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:10 Nào Mình Cùng Đi: Số 42 6:20 PHH: Tobot tập 21 6:50 PHH: Pony bé nhỏ tập 2 7:10 PHH: Thần xe đại chiến tập 12

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/11/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/11/2017)

November 19, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 1 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 130 7:00 PHH: Thần xe đại chiến

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/11/2017)

November 18, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10 7:20 Ước

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 17/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 17/11/2017)

November 17, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17 6:50 Ngại gì không nói Số 74 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9 7:20 Nào

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/11/2017)

November 16, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2) 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8 7:20

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/11/2017)

November 15, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7 7:20 Giai

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/11/2017)

November 14, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 17 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6 7:20 Ước

Xem tiếp »