Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 21/01)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 21/01)

January 21, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 12 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141 PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 22

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 20/01)

Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 20/01)

January 20, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 11 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 21 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 19/01)

Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 19/01)

January 18, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 10 6:50:00 Ngại gì không nói Số 11 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20 7:20:00 Nào mình

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 18/01)

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 18/01)

January 18, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 17/01)

Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 17/01)

January 17, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 8 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 18 7:20:00

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 3 (16/1/2018)

Lịch phát sóng thứ 3 (16/1/2018)

January 16, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 7 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 17 7:20:00 Tạp dề

Xem tiếp »
Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 15/01)

Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 15/01)

January 15, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 6 6:50:00 Thì ra là thế Số 34 7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 16 7:20:00 Giai điệu

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 14/01)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 14/01)

January 14, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 5 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 13/01)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 13/01)

January 13, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 4 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 33

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 12/01)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 12/01)

January 11, 2018 0

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3 6:50:00 Ngại gì không nói Số 10 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 32 7:20:00 Nào

Xem tiếp »