Lịch Phát Sóng »

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 17/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 17/8/2017)

August 17, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 29 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 28 7:20 Khu vườn tuổi

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 16/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 16/8/2017)

August 16, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 24 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 60 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 27 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 15/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 15/8/2017)

August 15, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 23 6:50 Happy birthday Số 258 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 26 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 14/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 14/8/2017)

August 14, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 22 6:50 Thì ra là thế Số 14 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 25 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 13/08/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 13/08/2017)

August 13, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 14 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 88 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 17 7:20

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 12/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 12/8/2017)

August 12, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 13 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 59 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 16 7:20 Ước mơ của

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 11/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 11/8/2017)

August 11, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 12 6:50 Ngại gì không nói Số 60 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 15 7:20 Nào mình cùng

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 10/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 10/8/2017)

August 10, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11 6:50 Theo bước con yêu Số 33 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14 7:20 Khu vườn

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 09/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 09/8/2017)

August 9, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 58 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13 7:20 Giai điệu cuộc

Xem tiếp »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 08/8/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 08/8/2017)

August 8, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 9 6:50 Happy birthday Số 256 7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 12 7:20 Ước mơ của em Số

Xem tiếp »