Lịch phát sóng Thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2015

Lan Anh 01/04/2015 Comments Off

6:20:00     Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00     Bóng mát tâm hồn Số 75
6:30:00     Tiền vào túi ai Số 11
6:35:00     Đạt Ma Sư Tổ Tập 4
7:25:00     Ảo thuật Số 2
7:35:00     Sách hay của bé Số 24
7:45:00     Em yêu biển đảo quê hương Số 2
8:00:00    Gia đình là Số 1 Tập 34
9:15:00     Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 21
9:45:00     Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 10
9:55:00     Ô số kì diệu Số 9
10:20:00   Khám phá thế giới Số 26
11:00:00   Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 4
11:45:00    Tiền vào túi ai Số 11
12:00:00   Ninja Go Tập 7
12:40:00   Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00    Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 21
13:15:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 23
14:00:00    Khu vườn kẹo ngọt Tập 9
15:10:00    Em yêu biển đảo quê hương Số 2
15:30:00    Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 4
16:20:00   Chiến binh vũ trụ Tập 9
17:00:00   PHH : Ninja Go Tập 8
17:30:00   Nào mình cùng đi Số 2
17:45:00   Tiền vào túi ai Số 11
18:00:00   Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 22
18:30:00   PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 8
19:15:00   Đạt Ma Sư Tổ Tập 5
20:10:00   Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
20:30:00  Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 10
21:20:00   Bóng mát tâm hồn Số 75
21:30:00   Phim hài
22:00:00   Phim : Gia đình là Số 1 Tập 35
22:50:00   Tiền vào túi ai Số 11
23:00:00   Khám phá thế giới Số 26
23:20:00   Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 12
23:50:00   Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 22
0:20:00     Chiến binh vũ trụ Tập 9
0:50:00     Nào mình cùng đi Số 22
1:20:00     Ninja Go Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.