Lịch phát sóng Thứ hai (Ngày 11/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/09/2017 Comments Off

6:05 Tập thể dục buổi sáng Số 1
6:10 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
6:15 Tạp dề nội trợ Số 27
6:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 50
6:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
7:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 20
7:15 Vì sao thế Số 21 – mới
7:20 Happy birthday Số 262
7:35 Giai điệu cuộc sống Số 30
8:00 Phim: Đoạt tình – Tập 7.1
9:00 Ngại gì không nói Số 66
9:15 Vì sao thế Số 25 – mới
9:20 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 20
9:40 Ước mơ của em Số 83
10:00 Ngại gì không nói Số 66
10:25 Khu vườn tuổi thơ số 30
10:40 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
10:55 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 3.1
11:10 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 3.2
11:35 Vì sao thế Số 27
11:35 Tạp dề nội trợ Số 26
12:00 Phim: Mộc lan thời @ – Tập 89
13:00 Phim: Đại nhân vật – Tập 25.
14:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 20
14:25 Nào mình cùng đi Số 32
14:55 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 3.1
15:25 Vì sao thế Số 28
15:30 Ngại gì không nói Số 66
15:50 Happy birthday Số 262
16:15 Thì ra là thế Số 18
16:25 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 50
16:45 Ngại gì không nói Số 66
16:55 Vì sao thế Số 26
17:00 PHH Chiến binh vũ trụ – Tập 21
17:20 Ngại gì không nói Số 66
17:30 Vì sao thế Số 25 – mới
17:35 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 51
17:55 Vì sao thế Số 28
18:00 Nào mình cùng đi Số 33
18:20 Vì sao thế Số 24
19:00 Phim: Đại nhân vật – Tập 26
20:00 Ước mơ của em số 83
20:30 Phim: Mộc lan thời @ – Tập 90
21:30 Phim: Đoạt tình – Tập 8
22:30 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 4
22:55 Vì sao thế Số 19 – mới
23:30 PHH Truyền kì mạc lâm – Tập 51
0:15 PHH Chiến xạ thần thú – Tập 4

 

Comments

comments

Comments are closed.