Lịch phát sóng Thứ 7 (ngày 7/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46
7:20 Ước mơ của em Số 91
8:00 Phim Đoạt tình Tập 33
9:00 Thì ra lại thế Số 21
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46
10:00 PHH :Robot TOBOT Tập 1
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 20
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 117
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 21
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 20
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 46
14:30 Ước mơ của em Số 91
15:00 PHH :Robot TOBOT Tập 1
15:30 Nào mình cùng đi Số 35
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 29
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47
17:30 PHH :Robot TOBOT Tập 2
18:00 Ngại gì không nói Số 70
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 21
20:10 Tạp dề nội trợ Số 35
20:30 Phim: Lửa tình Tập 22
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 34
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 42
23:15 Thì ra lại thế Số 21
23:30 PHH :Robot TOBOT Tập 2
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 12
0:00 Ước mơ của em Số 91
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 30
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 47

Comments

comments

Comments are closed.