Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 31/03)

Đồng Diệu Tường Anh 31/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 1+2
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 78
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 56
9:00:00 Thì ra lại thế Số 44
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 1+2
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 76
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18
11:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 14
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 37
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 1+2
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 76
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 60
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 18
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 3+4
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 77 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 90 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 38 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 79 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 15 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 57 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
23:15:00 Thì ra lại thế Số 44
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 77
23:45:00 Ngại gì không nói Số 90
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 16
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 19
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 3+4

Comments

comments

Comments are closed.