Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 31 tháng 10

thao.duong 30/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 84
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 38
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 52
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
7:40:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 29
7:45:00 Khám phá thế giới Số 59
8:00:00 Văn hóa ẩm thực số 11
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 12
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 49
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 5
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 17
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 4
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 22
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 38
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 12
15:30:00 Ảo thuật Số 57
15:40:00 Happy birthday Số 165
16:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 16
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 39
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 29
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 13
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 6
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 23
20:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 11
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 5
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 39
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
23:15:00 Khám phá thế giới Số 59
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 13
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 6
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 52
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 39

Comments

comments

Comments are closed.