Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 30/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39
7:20 Ước mơ của em Số 89
8:00 Phim Đoạt tình Tập 26
9:00 Thì ra lại thế Số 20
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 16
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 22
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 14
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 13
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 39
14:30 Ước mơ của em Số 89
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 22
15:30 Nào mình cùng đi Số 34
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 16
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 40
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 17
18:00 Ngại gì không nói Số 69
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 23
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 14
20:10 Tạp dề nội trợ Số 33
20:30 Phim: Lửa tình Tập 15
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 27
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 23
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 42
23:15 Thì ra lại thế Số 20
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 17
23:4 Khu vườn tuổi thơ Số 10
0:00 Ước mơ của em Số 89
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 23
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 40

Comments

comments

Comments are closed.