LỊCH PHÁT SÓNG thứ 7 ngày 30 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn 29/08/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 32
7:25:00 Music 4 Kids Số 84
7:45:00 Khám phá Số 39
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 76
9:15:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 13 ( Phần 2 )
9:45:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 7
10:20:00 Music 4 Kids Số 84
10:55:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 5
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác
11:55:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt
12:35:00 Huyền thoại chima Tập 27
12:50:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 13 ( Phần 2 )
13:15:00 Tôi yêu nhà tôi số 45
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 50
15:15:00 Nhí tài Năng Số 21
15:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 5
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 39
17:00:00 PHHVN : Chiếc ô đỏ
17:30:00 Nhí tài Năng Số 22
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 14 – (Phần 2)
18:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 6
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 106
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 33
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 51
21:20:00 Happy birthday Số 102
21:30:00 Hài : Trung tâm môi giới việc làm
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 77
22:50:00 PHHVN : Chiếc ô đỏ
23:20:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 6
23:50:00 Tôi yêu nhà tôi số 45
0:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 14 – (Phần 2)
0:50:00 PHHVN : Chiếc ô đỏ
1:20:00 Happy birthday Số 102

Comments

comments

Comments are closed.