Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 29/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 58
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9
7:20 Ước mơ của em Số 71
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 106
9:00 Thì ra lại thế Số 12
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 20
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 87
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 45
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 21
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 9
14:30 Ước mơ của em Số 71
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2
15:30 Nào mình cùng đi Số 25
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 6
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 7
18:00 Ngại gì không nói Số 60
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 26 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 22
20:10 Tạp dề nội trợ Số 15
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 46
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 107
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 25
23:15 Theo bước con yêu Số 32
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 7
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 11
0:00 Ước mơ của em Số 71
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.