Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 28/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 15
7:20 Ước mơ của em Số 93
8:00 Phim Đoạt tình Tập 54
9:00 Thì ra lại thế Số 24
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 15
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 10
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 21
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 29
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 42
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 41
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 15
14:30 Ước mơ của em Số 97
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 10
15:30 Nào mình cùng đi Số 38
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 10
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 16
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 11
18:00 Ngại gì không nói Số 71
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 42
20:10 Tạp dề nội trợ Số 41
20:30 Phim: Lửa tình Tập 43
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 55
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
23:15 Thì ra lại thế Số 24
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 11
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 17
0:00 Ước mơ của em Số 97
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 11
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.