Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 27/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 47
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 48
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27
7:20 Ước mơ của em Số 53
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 43
9:00 Thì ra là thế Số 4
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 47
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 43
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 44
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 115
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 36
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 83
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27
14:30 Ước mơ của em Số 53
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 44
15:30 Nào mình cùng đi Số 9
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 47
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 48
18:00 Ngại gì không nói Số 52
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 140
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 45
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 84
20:10 Tạp dề nội trợ Số 112
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 37
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 44
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 45
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 134
23:15 Thì ra là thế Số 4
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 48
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 45
0:00 Ước mơ của em Số 53
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 45
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 28

Comments

comments

Comments are closed.