Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/03/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 39
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3
7:20 Ước mơ của em Số 35
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh (P2 Tập 2)
9:00 Theo bước con yêu Số 1
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 65
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 44
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 33
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 88
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 4
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 20
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3
14:30 Ước mơ của em Số 35
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 33
15:30 Nào mình cùng đi Số 61
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 65
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 4
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 1
18:00 Ngại gì không nói Số 43
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 117
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 34
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 21
20:10 Tạp dề nội trợ Số 94
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 5
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 3 ( P2)
22:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 34
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 115
23:15 Theo bước con yêu Số 1
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 1
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 22
0:00 Ước mơ của em Số 35
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 34
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 4

(Visited 252 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.