Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
7:20 Ước mơ của em Số 106
8:00 Phim Đoạt tình Tập 82
9:00 Thì ra lại thế Số 28
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 23
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 18
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 70
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 69
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17
14:30 Ước mơ của em Số 106
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 23
15:30 Nào mình cùng đi Số 42
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 23
18:00 Ngại gì không nói Số 76
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
18:30 PHH: Little Pony Tập 8
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 70
20:10 Tạp dề nội trợ Số 49
20:30 Phim: Lửa tình Tập 71
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 83
22:30 PHH: Little Pony Tập 8
23:00 Nào mình cùng đi Số 42
23:15 Thì ra lại thế Số 28
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 23
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 18
0:00 Ước mơ của em Số 106
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 8
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.