Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 24/03)

Đồng Diệu Tường Anh 24/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7
7:20:00 Tạp dề nội trợ Số 76
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 49
9:00:00 Thì ra lại thế Số 43
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7
10:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 73
10:30:00 Ca nhạc theo yêu cầu Số 22
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142 PL
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 7
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 30
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 7
14:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 15
14:45:00
15:00:00 PHH :Robot TOBOT Tập 73
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 59
15:45:00
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
16:15:00
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 11
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 74 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 89 PM
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 31 PM
20:00:00 Tạp dề nội trợ Số 77 PM
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 8 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 50 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
23:15:00 Thì ra lại thế Số 43
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 74
23:45:00 Ngại gì không nói Số 89
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 12
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 8
Xem thêm tại http://kidstv.com.vn/lich-phat-song/

Comments

comments

Comments are closed.