Lịch phát sóng Thứ 7 ngày 24 tháng 10

thao.duong 23/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 77
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 31
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 45
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
7:40:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 28
7:45:00 Khám phá thế giới Số 58
8:00:00 Văn hóa ẩm thực Số 10
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 5
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 48
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 50
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 14
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 21
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 15
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 31
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 5
15:30:00 Ảo thuật Số 56
15:40:00 Happy birthday Số 164
16:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 15
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 32
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 28
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 6
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 51
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 16
20:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 5
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 22
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 32
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
23:15:00 Khám phá thế giới Số 58
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 6
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 51
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 45
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.