Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 23/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 32
7:20 Ước mơ của em Số 87
8:00 Phim Đoạt tình Tập 19
9:00 Thì ra lại thế Số 19
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 32
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 28
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 15
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 111
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 7
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 6
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 32
14:30 Ước mơ của em Số 87
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 15
15:30 Nào mình cùng đi Số 33
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 33
17:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
18:00 Ngại gì không nói Số 68
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 16
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 7
20:10 Tạp dề nội trợ Số 31
20:30 Phim: Lửa tình Tập 8
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 20
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 16
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 39
23:15 Thì ra lại thế Số 19
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 10
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 19
0:00 Ước mơ của em Số 87
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 16
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.