Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 22/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 22/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 3 + 4
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 43
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 31
7:20 Ước mơ của em Số 43
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 8
9:00 Theo bước con yêu Số 18
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 31
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 3 + 4
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 33
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 100
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 32
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 48
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 31
14:30 Ước mơ của em Số 43
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 9
15:30 Nào mình cùng đi Số 4
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 3 + 4
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 32
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 5+6
18:00 Ngại gì không nói Số 47
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 130
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 10
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 49
20:10 Tạp dề nội trợ Số 102
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 2
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 9
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 10
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 132
23:15 Theo bước con yêu Số 18
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 5 + 6
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 24
0:00 Ước mơ của em Số 43
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 3
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 32

Comments

comments

Comments are closed.