Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 21/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 8
7:20 Ước mơ của em Số 93
8:00 Phim Đoạt tình Tập 47
9:00 Thì ra lại thế Số 23
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 8
10:00 PHH: Robot TOBOT Tập 7
10:30 Ca nhạc theo yêu cầu Số 29
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 123
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 35
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 34
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 8
14:30 Ước mơ của em Số 95
15:00 PHH: Robot TOBOT Tập 7
15:30 Nào mình cùng đi Số 37
16:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 3
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 9
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 8
18:00 Ngại gì không nói Số 71
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 11 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 35
20:10 Tạp dề nội trợ Số 39
20:30 Phim: Lửa tình Tập 36
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 48
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
23:00 Đoán hay trúng ngay Số 45
23:15 Thì ra lại thế Số 23
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 8
23:45 Khu vườn tuổi thơ Số 15
0:00 Ước mơ của em Số 95
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 4
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.